Костів Ірина Світозарівна

Костів Ірина Світозарівна
кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної інженерії

kostiv

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2014

Наукові інтереси:
Розробка селективних процесів одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот

Педагогічна діяльність:
1. Процеси і апарати хімічної технології
2. Засади проектування хімічних установок
3. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

Загальна кількість публікацій:
10 статтей, 18 тез доповідей конференцій, 8 патентів України

Список найважливіших наукових публікацій:
1. I. S. Polevaya* Optimization of synthesis conditions of 2,3-dimethylbutadiene / I. S. Polevaya, M. D. Fedevich, I. P. Polyuzhin and O. I. Marshalok / Russian Journal of Applied Chemistry.- 2011. V. 84.- N. 2.- p. 261-265.
2. Irina Polyova* Кinetics of allyl-1,3,4-trimethylcyclo-hex-3-encarboxylate obtaining / Irina Polyova, Galina Marshalok, Josyp Yatchyshyn and Igor Polyuzhin / Сhemistry & Сhemical Тechnology.- 2012. -V. 6.- N.2.- p.119-122.
3. I. S. Polevaya* Synthesis of 1,3,4-Trimethylcyclohex-3-en-1-Carboxylic Acid Allyl Ester / I.S. Polevaya, N.M. Karpyak, M.D. Fedevich, O.I. Marshalok, I.J. Pyrig / Russian Journal of Applied Chemistry.- 2012. V. 85.- N. 1.- p. 171-173.
4. I. S. Polevaya* Optimization of the Process of the Allyl 1,3,4-Trimethylcyclohex-3-en-1-carboxylate Production by the Full Factorial Experiment / I.S. Polevaya, I.P. Polyuzhin, N.M. Karpyak, O.I. Marshalok, Ya.M. Zakharko / Russian Journal of General Chemistry.- 2012. V. 82.- N. 5.- p. 895-898.
5. . I. S. Polevaya* Effect of the Reactants Molar Ratio on the Kinetics of Cycloaddition of 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene to Allyl Methacrylate / I.S. Polevaya, G.G. Makitra, G.A. Marshalok, Ya.P. Kovalskyi / Russian Journal of General Chemistry.- 2012. V. 82.- N. 12.- p. 2016-2020.
6. Irina Kostiv Optimization of 2,3-dimethylbuta-1,3-diene and 2-hydroxyethyl methacrylate
cyclization reaction conditions / Igor Polyuzhin, Nataliya Vytrykush, Galina Marshalok and Josyp Yatchyshyn / Сhemistry & Сhemical Тechnology.- 2014. -V. 8.- N.1.- p.35-40.
7. I. S. Kostiv Quantum-chemical research of mechanism of the reaction dehydration of 2,3 dimethylbutan- 2,3-diol and it’s hexahydrate / Ya. P. Kovalskyi, I. S. Kostiv, O. І. Marshalok, N. M. Vytrykush / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- 2013.- 6 ( 66 ).- p.11-15.
8. И. С. Костив Квантово-химическое исследование механизма реакции [4+2]-циклоприсоединения 2,3 диметилбута-1,3-диена и аллилметакрилата / Я. П. Ковальский,
И. С. Костив, О. И. Маршалок, Г. А. Маршалок, И. Ю. Пыриг / Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2014.- 5/6 ( 71 ).- с.32-36.
9. Пат. № 80876 UA Україна, МПК С 04 В 24/26, С 08F 220/00 Спосіб одержання полікарбоксилатного пластифікатора для цементних сумішей / Й.Й. Ятчишин, І.С. Польова*, І.І. Цюпко, З.М. Ільницький, Г.О. Маршалок, М.Д. Федевич, А.І. Гладій, М.М. Ларук, Л.М. Гриценко; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка» (Україна); №u 201300061; заявл. 02.01.2013; опубл. 10.06.2013 -Б.№11.
10. Пат. № 98214 UA Україна, МПК С07С13/20 «2-Гідроксипропіл-1,3,4-триметилциклогекс-3-ен-1-карбоксилат» / І.С. Костів, М.Д. Федевич, О.І. Маршалок, Й.Й. Ятчишин, Я.П. Ковальський , Г.О. Маршалок; заявник і патентовласник НУ «Львівська політехніка» (Україна); №u 2014 10669; заявл. 29.09.2014; опубл. 27.04.2015 -Б.№8.

E-mail:
kostiv.irina@gmail.com

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37061720500

ORCID:
http://orcid.org/0000-0002-8573-6732