Іващук Олександр Сергійович

Іващук Олександр Сергійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри хімічної інженерії

ivashchuk

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних речовин

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2007

Рік присвоєння вченого звання:
2013, 2020

Наукові інтереси:
Каталітичне окиснення вуглеводнів, комп’ютерне моделювання, масообмінні процеси

Педагогічна діяльність:
1. Основи автоматизованого проектування
2. Основи інженерного аналізу та підготовки виробництва хімічного обладнання
3. Процеси та апарати харчових виробництв

Загальна кількість публікацій:
2 навчальні посібники, 5 електронних навчальних посібники, 29 наукових статей, 63 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій, 3 патенти України, 24 методичні вказівки

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Oleksandr Ivashchuk, Volodymyr Atamanyuk, Yevgen Semenyshyn, Anna Hlukhaniuk, Roman Chyzhovych, Tetiana Kuzminchuk. Chapter 6. The research of the rapeseed oil extraction for the biodiesel production // Chemical and Process Engineering for Environment and Health (Sosnowski TR, Szwast M, Eds.). – Monography. – Publishing House of Lukasiewicz – IST. – Radom, Poland. – 2020. – P. 49-56. – ISBN 978-83-7789-629-7.
2. Z. Ya. Gnativ, O. S. Ivashchuk, Yu. M. Hrynchuk, V. V. Reutskyi, I. Z. Koval, Yu. Z. Vashkurak. Modeling of internal diffusion mass transfer during filtration drying of capillary-porous material // Mathematical Modeling and Computing. – Vol. 7. – Number 1. – 2020. – P.22-28.
3. Yevgen Semenyshyn, Volodymyr Atamanyuk, Tetiana Rymar, Oleksandr Ivashchuk, Anna Hlukhaniuk. Mass transfer in the solid-liquid system: mechanism and kinetics of the extraction process // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.14. – Number 1. – Lviv. – 2020. – P.121-128.
4. Oleksandr Ivashchuk. Simulation of the cavitation process in the liquid mediums // Chemistry, Technology and Application of Substances. – Vol.1. – Number 1. – Lviv. – 2018. – P.99-104.
5. Ivashchuk Oleksandr. Catalytic intensification of the cyclohexane oxidation // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.11. – Number 4. – Lviv. – 2017. – P.430-436.
6. Sergiy Mudryy, Viktor Reutskyy, Oleksandr Ivashchuk, Oleksandr Suprun, Volodymyr Ivasiv. Influence of Organic Additives on Catalysts of Liquid-Phase Cyclohexane Oxidation // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.9. – Number 1. – Lviv. – 2015. – P.37-42.
7. Sergiy Mudryy, Viktor Reutskyy, Oleksandr Ivashchuk, Oleksandr Suprun, Volodymyr Ivasiv. Influence of Organic Additives on Catalysts of Liquid-Phase Cyclohexane Oxidation // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.9. – Number 1. – Lviv. – 2015. – P.37-42.
8. O. Suprun, V. Reutskiy, O. Ivashchuk, S. Mudriy. Cyclohexane oxidation in the presence of alcohol containing catalytic systems // Каталіз і нафтохімія. – Київ – 2014 – № 23. – С.72-75.
9. Ivashchuk O., Reutskyy V., Mudryy S. Chelates in the oxidation process of cyclohexane // Materials of 14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers “Advances in Chemical and Mechanical Engineering”. Volume I. – Gdansk, Poland. – 2011. – P. 238-241.
10. Ivashchuk O.S., Reutskyy V.V. Ultrasonic activating of catalytic solutions in the oxidization process of cyclohexane // Program and book of abstract of 11th Meeting of the European Society of Sonochemistry. – La Grande-Motte, France. – 2008. – P.191.

Список найважливіших навчально-методичних праць:
1. Процеси та апарати хімічної технології. Практикум. Частина 1. Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія, 181 Харчові технології // Укл. Іващук О.С., Цюра Н.Я., Атаманюк В.М. – Львів: Левада, 2020. – 84 с.
2. Методичні вказівки до практичної роботи №7 «Розрахунок характеристик потоку у програмному модулі SolidWorks Flow Simulation» з дисципліни «Чисельне моделювання процесів та апаратів хімічної технології, ч.2» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за спеціалізацією «Комп’ютерна хімічна інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 9184 від 11.06.2020 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2020. – 23 с.
3. Іващук О.С., Атаманюк В.М., Гаврилів Р.І. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Створення та редагування ескізів в Solidworks» з дисципліни «Чисельне моделювання процесів та апаратів хімічної технології, ч.2» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за спеціалізацією «Комп’ютерна хімічна інженерія». – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 7601 від 12.09.2017 р.) – Львів. – 2017. – 19 с.
4. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. Практикум з дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» «Частина 1. Гідромеханічні процеси». // Електронний навчальний посібник для студентів базових напрямків 6.051302 «Хімічна інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», 6.120201 «Фармація», 6.051401 «Біотехнологія», 6.050503 «Машинобудування» / Укл. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. – ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13218) – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ Е41-220-66/2015 від 03.06.2015 р.) – 34 с.
5. Іващук О.С., Атаманюк В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 «Технічне креслення деталі в середовищі графічної системи AutoCad» з дисципліни «Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв», ч.1 для студентів базового напрямку 6.051302 «Хімічна інженерія». – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 6258 від 28.04.2015 р.) – Львів. – 2015. – 31 с.

Премії, нагороди та відзнаки:
Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області за кращі наукові роботи та винаходи, плідну творчу працю для талановитих молодих учених і спеціалістів (2011 рік).
Диплом за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2012 рік).
Подяка голови Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 170-річчя з дня заснування Національного університету «Львівська політехніка» (2014 рік).
Нагорода за найкращу презентацію в секції «Nanotechnology and Materials & Chemistry and Pharmacy» 10-тої Міжнародної конференції «Young scientists towards the challenges of modern technology» (Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польша) (2015 рік).
Диплом за заслуги перед Львівською політехнікою (2016 рік).
Диплом за сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2019 рік).

E-mail:
oleksandr.s.ivashchuk@lpnu.ua

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55368270300

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6yeoFpsAAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0001-8451-3871