Іващук Олександр Сергійович

Іващук Олександр Сергійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри хімічної інженерії

ivashchuk

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних речовин

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2007

Рік присвоєння вченого звання:
2013

Наукові інтереси:
Каталітичне окиснення вуглеводнів, комп’ютерне моделювання

Педагогічна діяльність:
1. Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв
2. Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
3. Процеси та апарати харчових виробництв

Загальна кількість публікацій:
5 електронних навчальних посібники, 21 наукова стаття, 55 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій, 3 патенти України, 11 методичних вказівок

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Sergiy Mudryy, Viktor Reutskyy, Oleksandr Ivashchuk, Oleksandr Suprun, Volodymyr Ivasiv. Influence of Organic Additives on Catalysts of Liquid-Phase Cyclohexane Oxidation // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.9. – Number 1. – Lviv. – 2015. – P.37-42.
2. O. Suprun, V. Reutskiy, O. Ivashchuk, S. Mudriy. Cyclohexane oxidation in the presence of alcohol containing catalytic systems // Каталіз і нафтохімія. – Київ – 2014 – № 23. – С.72-75.
3. Супрун О.О., Реутський В.В., Іващук О.С., Мудрий С.О. Каталітичне окиснення циклогексану в присутності амінокислот та їх похідних // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків. – №6/6 (72). – 2014. – С.8-13.
4. Іващук О.С. Інтенсифікація каталітичного окиснення циклогексану // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів. – 2012. – №726. – С.172-176.
5. Reutskyy V., Ivashchuk O., Samaryk V., Suprun O. Ultrasonic treatment of homogeneous catalyst for cyclohexane oxidation // Program and book of abstracts 13th Meeting of the European Society of Sonochemistry. – Ukraine, Lviv. – 2012. – P.144.
6. Ivashchuk O., Reutskyy V., Mudryy S. Chelates in the oxidation process of cyclohexane // Materials of 14th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers “Advances in Chemical and Mechanical Engineering”. Volume I. – Gdansk, Poland. – 2011. – P. 238-241.
7. Reutskyy V., Ivashchuk O., Mudryy S., Mitina N. Cyclohexane oxidation in the presence of cobalt chelates // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.4. – Number 4. – Lviv. – 2010. – P.261-264.
8. Reutskyy V.V., Ivashchuk O.S., Mudryy S.O. Research of action mechanism of catalytic solutions in the cyclohexane oxidation process // Book of abstracts 17th International Symposium on Homogeneous Catalysis. – Poznan, Poland. – P.278.
9. Ivashchuk O.S., Reutskyy V.V., Mudryy S.O. Research of chelate substances influence in catalytic cyclohexane oxidation // Book of abstracts 5-th International Conference on Chemistry and Chemical Education «Sviridov Readings 2010». – Minsk, Belarus. – 2010. – P.61.
10. Ivashchuk O.S., Reutskyy V.V. Ultrasonic activating of catalytic solutions in the oxidization process of cyclohexane // Program and book of abstract of 11th Meeting of the European Society of Sonochemistry. – La Grande-Motte, France. – 2008. – P.191.

Список найважливіших навчально-методичних праць:
1. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. Практикум з дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» «Частина 2. Розділення неоднорідних систем». // Електронний навчальний посібник для студентів базових напрямків 6.051302 «Хімічна інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», 6.120201 «Фармація», 6.051401 «Біотехнологія», 6.050503 «Машинобудування» / Укл. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. – ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13254) – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ Е41-220-69/2015 від 30.06.2015 р.) – 23 с.
2. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. Практикум з дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» «Частина 1. Гідромеханічні процеси». // Електронний навчальний посібник для студентів базових напрямків 6.051302 «Хімічна інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», 6.120201 «Фармація», 6.051401 «Біотехнологія», 6.050503 «Машинобудування» / Укл. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. – ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13218) – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ Е41-220-66/2015 від 03.06.2015 р.) – 34 с.
3. Іващук О.С., Атаманюк В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 «Технічне креслення деталі в середовищі графічної системи AutoCad» з дисципліни «Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв», ч.1 для студентів базового напрямку 6.051302 «Хімічна інженерія». – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 6258 від 28.04.2015 р.) – Львів. – 2015. – 31 с.
4. Іващук О.С., Атаманюк В.М. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 «Побудова елементарного об’єкту» з дисципліни «Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв», ч.1 для студентів базового напрямку 6.051302 «Хімічна інженерія». – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 6257 від 28.04.2015 р.) – Львів. – 2015. – 19 с.
5. Атаманюк В.М., Іващук О.С. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Побудова креслярського штампу» з дисципліни «Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв», ч.1 для студентів базового напрямку 6.051302 «Хімічна інженерія». – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 6141 від 17.03.2015 р.) – Львів. – 2015. – 16 с.
6. Реутський В.В., Лудин А.М., Іващук О.С., Данада І.В. Хімія і технологія органічних речовин. Лабораторний практикум // Методичні вказівки з дисципліни «Хімія і технологія органічних речовин» для студентів базового напряму 6.051301 «Хімічна технологія». – Львів. – 2013. – 52 с.
7. Реутський В.В., Івасів В.В., Іващук О.С. «Технологічні схеми промисловості органічного синтезу» // Електронний навчальний посібник з «Технологія продуктів органічного синтезу» для студентів спеціальності 8.05130102 «Хімічні технології органічних речовин». – ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=9771) – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ Е41-216-6/2012 від 14.02.2012 р.) – 170 с.
8. Реутський В.В., Мельник С.Р., Мельник Ю.Р., Іващук О.С. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Хімія і технологія органічних речовин” для студентів базового напрямку 6.051301 “Хімічна технологія”. – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 3777 від 10.11.2011 р.) – Львів. – 2011. – 30 с.
9. Піх З.Г., Реутський В.В., Івасів В.В., Іващук О.С. «Хімія і технологія органічних речовин» // Електронний навчальний посібник з дисципліни «Хімія і технологія органічних речовин» для студентів спеціальності 6.0916 «Хімічна технологія та інженерія». – ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=9369) – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ Е41-216-2/2011 від 10.03.2011 р.) – 197 с.
10. Реутський В.В., Івасів В.В., Іващук О.С. Технологія процесів галогенування, гідратації, етерифікації та алкілування. Збірник технологічних схем. // Методичні вказівки з дисципліни «Хімія і технологія органічних речовин» для студентів спеціальності 6.0916 «Хімічна технологія органічних речовин». – Львів. – 2010. – 48 с.

Премії, нагороди та відзнаки:
Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області за кращі наукові роботи та винаходи, плідну творчу працю для талановитих молодих учених і спеціалістів (2011 рік).
Диплом за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2012 рік).
Подяка голови Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 170-річчя з дня заснування Національного університету «Львівська політехніка» (2014 рік).
Нагорода за найкращу презентацію в секції «Nanotechnology and Materials & Chemistry and Pharmacy» 10-тої Міжнародної конференції «Young scientists towards the challenges of modern technology» (Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польша) (2015 рік).
Диплом за заслуги перед Львівською політехнікою (2016 рік).

E-mail:
oleksandr.s.ivashchuk@lpnu.ua

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55368270300

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6yeoFpsAAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0001-8451-3871