Викладачі

Завідувач кафедри хімічної інженерії
Атаманюк Володимир Михайлович
доктор технічних наук, професор

atamanyuk


Семенишин Євген Михайлович
доктор технічних наук, професор

semenyshyn


Заступник завідувача кафедри
Кіндзера Діана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент

kindzera


Гаврилів Роман Іванович
кандидат технічних наук, доцент

gavryliv


Гузьова Ірина Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент

guziova


Дулеба Василь Павлович
кандидат технічних наук, доцент

duleba


Іващук Олександр Сергійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач

ivashchuk


Барна Ірина Романівна
кандидат технічних наук, асистент

barna


Гнатів Зоряна Ярославівна
кандидат технічних наук, асистент

gnativ


Добровецька Оксана Ярославівна
кандидат технічних наук, асистент

dobrovetska


Костів Ірина Світозарівна
кандидат технічних наук, асистент

kostiv


Матківська Ірина Ярославівна
кандидат технічних наук, асистент

matkivska


Мосюк Микола Іванович
кандидат технічних наук, асистент

mosiuk


Симак Дмитро Михайлович
кандидат технічних наук, асистент

symak


Стадник Роман Васильович
кандидат технічних наук, асистент

stadnyk


Цюра Надія Ярославівна
асистент

tsiura